Broadband 2-6 GHz polarization circuit for dual polarized phased array antenna

Författare:

  • Wahab Qamar ul
  • Samuelsson Carl
  • Ouacha Aziz

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0940--SE

Sidor: 19

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Moderna gruppantenner får kraftigt ökade prestanda genom flexibilitet i polarisationen. I denna rapport har en aktiv polarisationskrets för bredbandiga gruppantenner i frekvensbandet 2-6 GHz undersökts och konstruerats. Polarisationskretsen är uppbyggd av en aktiv effektdelare och två 90° fasskiftare för att kunna kontrollera fas och amplitud på signalen till varje enskilt antennelement. Kretsarna har simulerats med programmet Libra från Agilent Corp. och har designats i en process från OMMIC (ED02ah). Fasfelet för kretsen är under ±10°.