Optiska Signaturmaterial: Slutrapport

Författare:

 • Hallberg Tomas
 • Hedborg-Karlsson Eva
 • Ribbing Carl-Gustaf
 • Nilsson Christina
 • Björkert Stefan
 • Forssell Göran
 • Kariis Hans
 • Heimdal Lars-Göran

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0942--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signaturanpassning
 • lågemissiva ytor
 • pigment
 • bindemedel
 • emittansanpassad färg
 • polarisationsegenskaper hos ytor
 • signature suppression
 • pigments
 • binders
 • low emissibity surfaced
 • low emissivity paint
 • polarization properties of surfaces

Sammanfattning

Rapporten beskriver aktiviteter och resultat inom projektet Optiska Signaturmaterial under perioden 2001-2003. Projektets huvudsakliga uppgift har varit att finna eller utveckla lämpliga material, ytbeläggningar och materialstrukturer som ger en låg termisk utstrålning, i syfte att minska signaturen hos t.ex. försvarsmaktens fordon och andra plattformar. Vi har tagit fram flera olika typer av infraröd (IR)-reflekterande pigment som kan användas i lågemissiv kamouflagefärg. I samarbete med Finska PvTT har vi bedrivit utveckling av en sådan färg. Speciellt har vi intresserat oss för ytor och pigment som ger en våglängdsselektiv signatur, såsom en visuellt lågreflekterande yta kombinerad med hög reflektion inom IR-området, eller hög reflektion inom endast atmosfärens IR-transmissionsfönster (3-5 och 8-12 µm). I det senare fallet kan man tillåta avkylning av ytan via utstrålning utanför transmissionsfönstren. Genom att bl.a. använda oxiderade metallpigment eller multilagerstrukturerade pigment har vi påvisat att den visuella reflektansen kan minskas. Med fotonkristaller kan vi erhålla hög reflektans inom endast 3-5 och 8-12 µm. Dessa egenskaper har erhållits genom modellering och tillverkning har påbörjats. Vi förutser även möjligheten att framtida IR-sensorer kommer att vara polarisationskänsliga, för att öka kontrasten mellan mål och bakgrund. Vi har därför utvecklat ytor som depolariserar strålningen och på så sätt liknar en typisk markbakgrund. För att möta framtidens behov på signaturanpassade ytor har vi även påbörjat litteraturstudier inom styrbarhet av optiska egenskaper hos material eller materialsystem.