Studie av målinformationsutbyte mellan samverkande robotar i nätverk

Författare:

 • Gustavsson Jan
 • Jonsson Nils-Uno
 • Karlsson Nils
 • Wilow Mathias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0946--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radar
 • målsökare
 • datafusion
 • störningsundertryckning
 • distribuerat multisensorsystem
 • missile
 • radar
 • sensor fusion
 • countermeasures
 • multi sensor system

Sammanfattning

För att studera hur robotar kan utnyttja ett utbyte av målinformation har en simuleringsmodell tagits fram. I modellen fusioneras målsökarinformationen från de ingående målsökarna till en gemensam bild av målområdet. I arbetet har man koncentrerat sig på målsökarna och fusion av målsökardata. Med modellen kan sjöscenarior studeras. Målsökarna kan vara av olika typer t.ex. aktiv radar, passiv radar eller IR. Målen utgörs av fartyg med olika typer av motmedelssystem. Resultat av simuleringarna visar på ökade möjligheter till en noggrann målinmätning men framförallt på en väsentligt ökad förmåga att särskilja störning.