Fiberoptisk hydrofonarray - utvärdering av teknik och möjligheter

Författare:

 • Kullander Fredrik
 • Levonen Mika
 • Morén Per
 • Olsson Andreas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0950--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Fiberoptisk sensor
 • hydrofon
 • interferometer
 • hydroakustik
 • minsensorer
 • fiber optic sensor
 • hydrophone
 • interferometer
 • hydroacoustics
 • mine sensor

Sammanfattning

Ett prov med fiberoptiska hydrofoner genomfördes vid Oxdjupet 9-11 september 2002. Syftet med provet var i första hand att spela in experimentella data för att kunna utvärdera de fiberoptiska hydrofonernas prestanda vid mätning av mycket lågfrekventa signaler. Frågeställningen är om en signatur uppmätt med en fiberoptisk hydrofon kan ge en bättre klassificering än motsvarande signatur mätt med konventionella minsensorer. I rapporten jämförs experimentella data från fiberoptiska hydrofoner mätta vid olika fartygspassager med motsvarande data från både dynamisk tryckgivare och referenshydrofon. Nya erfarenheter från användandet av fiberoptiska hydrofoner vid fullskaleförsöket redovisas. Det höga ljudtrycket vid fartygspassage kom att orsaka oväntade störningar i signalen. I princip överstyrdes de fiberoptiska hydrofonerna vilket leder till att demoduleringsalgoritmen som använts upphör att fungera korrekt. En annan störning, en lågfrekvent svängning i området kring 2 Hz, som registrerades med de fiberoptiska hydrofonerna observerades inte i någon av de konventionella referenssensorerna. En möjlig orsak till svängningarna kan vara brister i ingjutningen av hydrofonelementen. De störningar som finns i de fiberoptiska registreringarna har till stor del försvårat analysen och därmed jämförelsen med de konventionella sensorerna. Baserat på dessa resultat är det därför svårt att se några uppenbara fördelar med fiberhydrofonerna i minsensortillämpningar. Fiberoptisk teknik kan ha en fördel i det att stora, yttäckande hydrofoner kan byggas.