Fransk försvars- och säkerhetspolitik. Mål, prioriteringar och drivkrafter

Författare:

 • Sundberg Anna

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0964--SE

Sidor: 132

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Frankrike
 • försvars- och säkerhetspolitik
 • EU
 • ESFP
 • NATO
 • transatlantiska länken
 • USA
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • France
 • defence- and security policy
 • ESDP
 • transatlantic relations
 • Germany
 • Great Britain
 • Försvaranalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Syftet med rapporten har varit att göra en bred översikt av fransk försvars- och säkerhetspolitik och att förklara dessa prioriteringar genom att i den historiska och samtida kontexten söka drivkrafter och bevekelsegrunder. Fokus har lagts på fransk syn på nationellt oberoende. EU, ESFP, NATO och USA samt på Frankrikes bilaterala relationer till Tyskland och Storbritannien. Varje avsnitt rymmer ett avsnitt om bakgrund, nutid och framtid. Analysen visar att framför allt den historiska kontexten, i form av historiska erfarenheter och gaullismen, gjort tydliga avtryck på dagens franska självbild och världsuppfattning, dvs, de rådande föreställningarna om det egna landet och om omvärlden. Dessa föreställningar är av stor betydelse för de politiska prioriteringar som görs idag.