Slutrapport för projektet Vågutbredningsanalys för radio, radar och elektrooptiska system

Författare:

 • Gustafsson Ove
 • Eriksson Gunnar
 • Holm Peter
 • Hågård Arne
 • Karlsson Edvard
 • Nordstrand Melker
 • Persson Rolf
 • von Schoenberg Pontus
 • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0985--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LBM
 • refraktionsindex
 • brytningsindex
 • turbulens
 • aerosol
 • atmosfärstransmission
 • radar
 • radio
 • laser
 • ÍR
 • vågutbredning
 • refractive index
 • turbulence
 • aerosol
 • atmospheric transmission
 • lidar

Sammanfattning

Vågutbredning av elektromagnetisk strålning (radio-, radar- och optisk-strålning), har studerats i projektet "Vågutbredningsanalys för radio, radar och elektrooptiska system" speciellt för marina miljöer under åren 2001-2003. I projektet har metoder och modeller studerats för vågutbredning samt meteorologiska mätmetoder och modeller för att skapa bättre indata till dessa vågutbredningsmodeller. Studien har haft som utgångspunkt att förbättra och utvidga den existerande LBM (Lokal brytningsindexmodell) genom att undersöka alternativ till strålbanemodeller för radio, radar, främst PE-modeller (metod baserad på parabolisk ekvationslösningsteknik) samt undersöka modeller för optisk strålutbredning. I studien har meteorologiska mätmetoder som raketsonder, IR-termometertekniker och meteorologiska metoder för prediktering (SMHI´s HIRLAM modell) använts. I projektet ingår ett nyligen startat internationellt samarbetsprojekt inom WEAG /CEPA; Duct Mapping Improvement based on Atmospheric Data Fusion for Naval Purposes, CEPA 1.19. I samarbetet deltar Sverige, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Studien rekommenderar fortsatt arbete inom området med tyngdpunkt mot verifiering av vågutbredningsmodeller, fortsatta studier av meteorologiska metoder och modeller samt fortsatt arbete med optisk vågutbredning.