Plan gruppantenndemonstrator för 8-12 GHz i multilagerteknik

Författare:

 • Huss Lars-Gunnar
 • Pohl Anna
 • Gunnarsson Ronny
 • Carlegrim Börje
 • Leijon Stig

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0998--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • gruppantenner
 • mikrostripantenner
 • multilager
 • antenna array
 • aperture coupled stacked microstrip antennas
 • smart skin
 • multilayer

Sammanfattning

Rapporten behandlar i huvudsak konstruktionen och det experimentella arbete som genomförts i syfte att utvärdera den gruppantenn som har konstruerats i tile-teknik och tillverkats med mönsterkortsteknik. Gruppantennen är mindre än 7 mm tjock och är en komplett front-end del för en X-bands radarmottagare med digital lobformning. Gruppantennen innehåller 36 antennelement varav 16 är aktiva. Som antennelement används aperturkopplade stackade mikrostripantenner som täcker frekvensområdet 8-12 GHz.