Tilltro och policies för mobil kod i heterogena nät och system

Författare:

  • Persson Mats

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1019--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-säkerhet
  • tilltro
  • policies
  • mobil kod
  • computer security
  • trust
  • policies
  • mobile code

Sammanfattning

För det framtida militära ledningssystemet ställs en del särskilda krav på den tekniska arkitekturen som skiljer sig från den kommersiellt tillgängliga tekniken. Ledningssystemet skall vara flexibelt i meningen dynamiskt, decentraliserat, interoperabelt och mobilt. Detta innebär bland annat att man måste använda speciella metoder för hantering av policies och tilltro (värdering av förmågan hos något att tillfredställande utföra en handling). Detta är speciellt viktigt när det gäller de olika formerna av mobil kod. l denna rapport diskuteras en idéskiss, som innebär att man i varje nod i nätet inför en särskild komponent vilken agerar som en slags pålitlig vakt. Denna komponent bestämmer sig för vilka andra komponenter den skall lita på, avgör vilka policies som skall gälla och kontrollerar trafiken mellan nod och nät.