Radarsignalbehandling för SAR och GMTI - slutrapport 2003

Författare:

 • Ulander Lars

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1033--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signalbehandling
 • markmål
 • SAR
 • GMTI
 • VHF
 • UHF
 • LORA
 • CARABAS
 • signal processing
 • ground targets

Sammanfattning

Forskningsprojektet "Radarsignalbehandling för SAR och GMTI" har bedrivits på FOI under perioden 2001-2003. Rapporten sammanfattar de viktigaste framkomna forskningsresultaten. Motivet för projektet är att Försvarsmakten har en relativt begränsad förmåga att upptäcka och bekämpa markmål på stora avstånd. Ett ökande behov förutses i takt med att Sverige ökar sitt deltagande i internationella operationer. Projektets långsiktiga målsättning är att utveckla radar till en operativ teknik för spaning mot markmål baserad på flygburen SAR-teknik ("synthetic aperture radar"). Verksamheten under perioden har huvudsakligen varit inriktad mot utveckling och utvärdering av FOI:s radarsystem CARABAS och LORA som opererar på VHF- respektive VHF/UHF-banden. Speciellt har radarsystemens förmåga att upptäcka markmål dolda i vegetation utvecklats genom att introducera nya algoritmer för detektion av förändringar och rörelser hos mål. Utvärdering av förändringsdetektion på experimentella radardata visar på betydande fördelar avseende målupptäckt jämfört med mikrovågsradar, vare sig målen står dolda i vegetation eller finns i öppen terräng.