Microwave curing polymer composites

Författare:

  • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1035--SE

Sidor: 16

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • mikrovågshärdning
  • polymerkompositer
  • microwave hardening
  • polymer composites

Sammanfattning

Denna rapport innehåller en lägesbeskrivning av mikrovågshärdning polymerkompositer. Relevanta aktiviteter och aktörer i Sverige sammanfattas, de är dock mycket begränsade. Aktiviteter i Storbritannien har identifierats. De relevanta kontakter som gjorts under arbetet har inkluderats, och litteraturen har kommenterats. Mikrovågshärdning av polymerkompositer jämför med industriella tekniker för sintring av keram- och metallpulver, samt torkning av trävirke.