Final report: Preparations for the Swedish defence nanotechnology programme

Författare:

  • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1036--SE

Sidor: 140

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • planering
  • slutrapport
  • nanoteknikprogram
  • planning
  • final report
  • nanotechnology programme

Sammanfattning

Rapporten dokumenterar planeringen och förberedelserna inför starten av Försvarets nanoteknikprogram i oktober 2003. Rapporten innehåller alla mötesanteckningar, listor över preliminära projektidéer och inlämnade projektansökningar samt en kortfattade beskrivning av planeringsprocessen på svenska och engelska.