Parabolic equation technique in vegetation and urban environments

Författare:

 • Holm Peter
 • Lundborg Bengt
 • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1050--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • vågutbredning
 • urban miljö
 • vegetation
 • modellering
 • paraboliska ekvationer
 • wave propagation
 • urban environment
 • vegetation
 • modelling
 • parabolic equation

Sammanfattning

Radiokanalen sätter begränsningar för trådlösa kommunikationssystem oavsett utbredningsmiljön. Det är därför viktigt att modellera vågutbredningen på ett så korrekt sätt som möjligt. FOI har utvecklat en lovande modell, som använder en tvådimensionell parabolisk ekvationsteknik (PE). Denna modell, som är avsedd för kuperad skogsbeklädd terräng, visar på bra resultat. Med denna rapport har vi studerat om den här tekniken också är användbar för urban miljö eftersom operationer i urbana miljöer förväntas bli allt viktigare i försvarets scenarier. En urban miljö skiljer sig avsevärt från en skogsmiljö. Avsaknaden av frisiktsutbredning tvingar radiovågorna att diffraktera över hustaken och runt hörn. Detta kan ge upphov till icke försumbar flervägsutbredning och bakåtspridning, vilket vanligtvis gör PE-tekniken olämplig att använda i urbana miljöer. Trots detta har försök gjorts att använda 2D PE-modeller i sådana miljöer. Vågutbredning i urbana miljöer kräver oftast 3D-modeller och försök att använda 3D PEteknik i bebyggelse beskrivs. 3D PE är en lovande teknik för framtiden, men är ännu inte helt mogen att användas i urbana miljöer. För närvarande anser vi inte att det är lönt för FOI att engagera sig i utvecklingen av 3D PE.