Litteratur- och konferensbevakning 2003

Författare:

 • Löfsved Elisabeth
 • Eriksson Gunnar
 • Holm Peter
 • Johansson Peter
 • Pettersson Magnus
 • Sakari Per
 • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1051--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • kommunikation i stadsmiljö
 • optisk kommunikation
 • paraboliska ekvationer (PE)
 • COST 273
 • communication in urban environments
 • optical communication
 • parabolic equation (PE)
 • COST 273

Sammanfattning

Denna rapport redovisar den konferens- och litteraturbevakning som genomförts inom projektet KOMET, Kommunikationskanalens egenskaper i tätort, under 2003. Rapporten inleds med en sammanfattning av det arbete som bedrivits inom COST 273. Sedan följer en rapportering från konferensen "The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC)". Där de intressantaste bidragen inom vart område behandlade vågutbredning i korridorer och tunnelmiljö. Efter det återger vi något av det som skrivits om Parabolisk Ekvationsteknik, PE, i stadsmiljö. Vidare presenteras mycket kort en studie som gjorts på FOI om kommunikation i THz-området. Avslutningsvis redovisar vi ett antal artiklar om optisk kommunikation som publicerats under året, där bland annat kommunikation med ultraviolett laser behandlas.