Neurotraumaforskning med försvarsmedicinsk inriktning

Författare:

 • Risling M
 • Sköld M
 • Persson J
 • Suneson A
 • Larsson I-L
 • Angeria M
 • Bursell J
 • Järlebrink L
 • Murai N
 • Ulfvendahl M

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1083--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Trauma
 • CNS
 • hörsel
 • stötvåg
 • blod-hjärn barriären
 • neurotrauma
 • brain injury
 • blastwave
 • impulse noise
 • blood-brain barrier

Sammanfattning

Inom projektet studerades effekter av olika typer av våld mot centrala nervsystemet (CNS). Syftet med dessa studier var att fastställa användbara skadekriterier, få fram underlag för bättre diagnostik och behandling av de olika typerna av skador. Bland de undersökta typerna av våld fanns stötvågor från detonation av explosivämnen, HPM (high power microwaves). Effekterna av sådant våld jämfördes med förändringar efter fokalt våld. De exponerade hjärnorna studerades mikroskopiskt, biokemiskt samt ur fysiologisk synvinkel. Funktionen hos blod-hjärn barriären studerades efter olika typer av trauma. Frisättning av molekyler, som t.ex. S-100, till blodbanan undersöktes efter olika typer av trauma. Även effekter på innerörat av impulsljud undersöktes med avseende på mekanismer för celldöd och möjligheter att förebygga celldöd. Resultaten visar att stötvågor kan inducera kraftiga förändringar i hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Det gick inte att upptäcka några tecken på celldöd eller andra degenerativa förändringar. Efter fokala skador men ej efter stötvågspåverkan sker en kraftig stegring av halten av S-100 protein i blod. Tillsammans kan därför EEG och S-100 analys utgöra värdefulla hjälpmedel för att påvisa olika typer av hjärnskador.