Gamebase training and education. Testing the usefulness of gameconsols in the Swedish Armed Forces

Författare:

 • Rencrantz Carin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1086--SE

Sidor: 63

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • träning
 • inlärning
 • låg-kostnads simulering
 • spel konsol
 • Xbox
 • Playstation 2
 • Game Cube
 • training
 • learning
 • low-cost simulation
 • game consoles
 • Xbox
 • Playstation 2
 • Game Cube

Sammanfattning

Effektiva tränings- och inlärningsmetoder är fundamentala i de flesta organisationer och förmågan att hantera teknologi är mycket viktig. Ett sätt att förena träning och utbildning samtidigt som teknologi integreras är via simulering. Datorer (PC) och spelkonsoler (Xbox, Playstation 2 och Game Cube) kan betraktas som verktyg för lågkostnadssimulering. Därmed skulle det eventuellt vara möjligt att med hjälp av konsoler skapa bra metoder för träning. Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida spelkonsoler skulle kunna användas för att skapa ett effektivt verktyg för träning och inlärning. Vidare kommer möjligheter, som uppstår i samband med en konsolbaserad träningsmiljö, att identifieras. En undersökning inom Armén utfördes där 48 kadetter från markstridsskolan spelade ett kommersiellt spel på samtliga fyra plattformar. Deras prestationer och attityder mättes och analyserades. Resultatet avslöjar att det finns fördelar med att träna med hjälp av spelkonsoler, därmed kan individer såväl som organisation tjäna på spelbaserad träning med konsoler.