Kognitiv lägespresentation. En lägesrapport från första året

Författare:

  • Kylesten Birgitta (ed.)

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1089--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 3D
  • visuell information
  • spatialt ljud
  • dynamiskt beslutsfattande
  • 3D
  • visual information
  • auditiv information
  • decision making

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver det arbete som genomförts under första året i projektet Kognitiv Lägespresentation. Syftet med projektet är att utveckla den traditionella lägeskartan genom att pröva hur man med hjälp av 3D, i form av visuell information, ljudinformation samt röststyrning, kan förbättra den traditionella lägeskartan och utvärdera hur det påverkar beslutsfattande. Projektet har under året tagit fram en demonstrator som fatt namnet CoMap där jämförande försök med 2D och 3D information kan genomföras. CoMap består av ett par kvarter i Norrköping som används för Strid I Bebyggelse (SIB) övningar av MSS Kvarn. Under nästa år fortsätter projektet med att pröva CoMap i samarbete med MSS Kvarn. Under en SIB övning ska CoMap bl.a. användas som hjälpmedel för att planera och genomföra gruppering, genomsök av byggnad, robotstrid samt dubbelsidig strid. Projektet har också stöttat LedsystM i ett försök baserat på tidigare forsknings- och försöksverksamhet med kommersiella spel inom beslutsfattande och ledning. Projektet har även genomfört ett par metodstudier i samarbete med MSS Kvarn. Slutsatsen från årets verksamhet är att projektet kan visa en lägespresentation i 3D som är ett potentiellt beslutsstöd och har därmed möjlighet att pröva hur det påverkar beslutsfattandet.