Nanotechnology in defence applications programme. Status report nr 1 4th quarter 2003

Författare:

  • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1102--SE

Sidor: 103

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • nanoteknikprogram
  • lägesrapport nr 1
  • 2003
  • nanotecnology
  • programme
  • status report nr 1
  • 2003

Sammanfattning

Denna rapport dokumenterar läget inom Försvarets nanoteknikprogram efter första kvartalet. Rapporten innehåller en kortfattad beskrivning av programmets aktiviteter sedan starten den 1 oktober 2003. Rapporten innehåller även en beskr ivning av och målet för varje projekt, en beskrivning av startkonferensen och preliminär aktivitetsplan för hela fas 1 av programmet.