Defence applications of new forms of carbon

Författare:

 • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1103--SE

Sidor: 15

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • nanoteknik
 • kol
 • tillämpningar
 • fullerener
 • nanorör
 • nanotechnology
 • carbon
 • defence applications
 • nanotubes
 • fullerenes

Sammanfattning

Rapporten presenterar en kortfattad överblick av militära tillämpningar för de nya typer av kol som nyligen har upptäckts. Ett urval av litteraturen sammanfattas och diskuteras, och ett antal militära tillämpningar föreslås. Rapporten innehåller rekommendationer för fortsatta studier.