Biomedicinska effekter av trubbigt våld (BABT) bakom skyddsväst

Författare:

 • Arborelius Ulf
 • Gryth Dan
 • Drobin Dan
 • Bursell Jenny
 • Olsson Lars-Gunnar
 • Kjellström Thomas B

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1111--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • BABT
 • skyddsväst
 • trubbigt våld
 • sårballistik
 • BABT
 • personal armour
 • blunt trauma
 • would ballistics

Sammanfattning

Verksamheten syftar till att ge underlag för utveckling av effektiva kroppsskydd. Med hjälp av en djurmodell (grisar som väger ca 60 kg) och en omfattande mätarsenal registreras patofysiologiska förlopp och skador. Skyddet placeras på högra bröstkorgssidan, på den sövda och ryggliggande grisen. Skyddet beskjuts med AK4, 7,62 mm standardammunition, från 10 m avstånd. I en delstudie användes kompletta skydd, motsvarande kroppsskydd m94 med tilläggsskydd (aluminiumoxid-keram). Alla skjutna grisar fick ett andningsuppehåll (medelvärde 2´ 40"), en lungskada (lungkontusion) på höger lunga och en måttlig påverkan på cirkulation och syresättning. De fick också förändringar i hjärnaktiviteten (mätt med EEG) som talar för att de skulle ha en sänkt medvetandenivå i några minuter. En soldat, med motsvarande skada, skulle vara inkapaciterad och behöva övervakning på sjukhus något dygn. I en annan delstudie åstadkoms, med ett speciellt, modifierat skydd, en svårare skada med en dödlighet på ca. 40%. Denna modell används för att jämföra två behandlingsalternativ: infusion av lösningarna Ringeracetat (2000 ml) eller RescueFlow (250 ml) som normalt används vid blödningar. RescueFlow finns i FM:s sjukvårdsorganisation. Analyserna av dessa resultat pågår.