Utveckling av en experimentell modell för studiet av inverkan av undervattenstryckvågor på central nervsystemet och hörselorganen

Författare:

 • Arborelius Ulf
 • Almström Henrik
 • Bursell Jenny
 • Sondén Anders
 • Persson Jonas K

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1112--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Undervattensexplosioner
 • människa
 • centrala nervsystemet
 • hörselorgan
 • underwater explosion
 • humans
 • central nervous system
 • hearing organs

Sammanfattning

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur en människas centrala nervsystem samt hörsel- och balansorgan påverkas av undervattensstötvågor och undervattensbuller. Denna kunskap är mycket angelägen för revision av säkerhetsbestämmelser och för riskbedömning av tillkommande exponering, fr.a från olika sonarsystem. En modell för att exponera smådjur för undervattenstryckvågor och för att värdera effekterna på djuret har utvecklats, testats och satts i drift. Tryckvågorna genereras genom att ett vattenfyllt rör, med djuret i, får falla ner på en granitplatta. Djuren är sövda och andas syrgas i ett öppet system. Initiala försök, med 180 kPa tryckvåg, visar på en förändring av hjärnaktiviteten (EEG). Biokemiska parametrar kommer också att analyseras.