En introduktion till kanalutjämning

Författare:

  • Ahnström Ulrika

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1117--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kanalutjämning
  • linjär utjämning
  • Viterbi-algoritmen
  • blind utjämning
  • STANAG 4285
  • PSK-modulation
  • equalization
  • linear equalization
  • the Viterbi algorithm

Sammanfattning

Under sin färd från sändare till mottagare utsätts radiosignalen för olika störningar som försvårar för både avsedda mottagare och signalspanare. Radiokommunikation på kortvågsbandet karaktäriseras av jonosfärsutbredning vilket bland annat medför flervägsutbredning som ger upphov till fädning. Kanalens förvrängning av signalen försvårar vid signalspaning, t ex modulationsklassificering och kan för en avsedd mottagare ge symbolfel vid avkodning. Många moderna modemstandarder, t ex STANAG 4285, bygger på att man använder en kanalutjämnare som kompenserar för de effekter som kanalen har på signalen. Ofta används en för mottagaren känd träningssekvens vid kanalutjämningen, s k träningsbaserad utjämning. Som signalspanare har man inte alltid tillgång till en sådan träningssekvens. Utjämnaren måste då skattas enbart utifrån den mottagna signalen, blind kanalutjämning. Syftet med denna rapport är att ge en introduktion till kanalutjämning, både träningsbaserade och blinda metoder behandlas. En enkel modell av kortvågskanalen med flervägsutbredning och dopplerspridning har implementerats i MATLAB och använts för utvärdering av olika kanalutjämnare. Algoritmer för linjär träningsbaserad utjämning samt utjämning med hjälp av Viterbi-algoritmen har implementerats och utvärderats på en 8PSK-modultirad signal enligt standard STANAG 4285.