Electromagnetic scattering from smooth objects across layer interfaces

Författare:

 • Ellgardt Anders

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1162--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • elektromagnetisk
 • spridning
 • skiktad media
 • dyadiska greensfunktioner
 • dispensivt media
 • electromagnetic
 • scattering
 • stratified media
 • dyadic Green´s functions
 • dispersive media
 • Systemteknik
 • Systems Technology

Sammanfattning

I denna rapport presenteras teorin och ett program för att beräkna spridning från glatta perfekt ledande objekt som skär gränsytor i en skiktad miljö. Programmet använder sig av en randelementmetod för att beräkna ytströmtätheten på spridarens yta och fälten utanför det spridande objektet. För att kunna placera spridaren i fler än ett skikt så måste ytans rutnät manipuleras så att en yta i rutnätet endast befinner sig i ett skikt. Manipulationen sker genom att man delar på ytor i rutnätet som är positionerade i mer än ett skikt. För att förkorta programmets beräkningstid så används en approximation av de dyadiska greenfunktionerna inom en yta så att beräkningstiden av kollokationsintegralen minskas med en faktor sex. Resultat och konvergens av programmet jämfördes med ett program som använder sig av en global Galerkin metod för fallet då spridaren är positionerad i ett skikt. Två numeriska exempel presenteras i slutet av rapporten.