Investigation of the equivalence between susceptibility testing performed with many angels of incidence and susceptibility testing performed with many frequencies

Författare:

 • Isovic Vanesa

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1179--SE

Sidor: 108

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • EMC-provning
 • direktivitet
 • error bias
 • ekofri mäthall
 • HPM
 • fördelningsfunktion
 • RS-testing (radiated susceptibility)
 • directivity
 • high power microwaves
 • anechoic chamber
 • cumulative distribution function

Sammanfattning

Elektromagnetisk strålning kan störa elektronik-utrustning. Med tanke på att elektronik i ökande utsträckning används i moderna säkerhetssystem, har EMC-provning (Electromagnetic Compatibility) och skärmning av elektronisk utrustning mycket stor betydelse. En annan faktor som har bidragit till detta är utvecklingen av HPM-vapen (Högeffektpulsad Mikrovågsstrålning). Vid EMC-provning av elektronisk utrustning i mikrovågsområdet kan det krävas tusentals olika infallsriktningar/polarisationer för att träffa den infallsriktningen där känsligheten mot elektromagnetisk strålning är störst. I praktiken har man emellertid oftast endast råd att prova med ett litet antal infallsriktningar och polarisationer. I detta examensarbete för civilingenjörsexamen undersöks resultaten från mätningar av skärmverkan på tre olika objekt. Detta för att finna en metod som kan ersätta kravet på hög vinkelupplösning. Vi föreslår en frekvenssubstitutionsmetod som bara använder ett fåtal infallsriktningar och polarisationer, men ett frekvensintervall runtomkring den aktuella frekvensen. En statistisk modell för den elektromagnetiska kopplingen studeras också. Frekvenssubstitutionsmetoden verkar fungera för alla frekvenser förutom vid testobjektens resonansfrekvenser. X 2-fördelningen med en frihetsgrad kan användas som en grov skattning av fördelningsfunktionen för den elektromagnetiska kopplingen. Arbetet är genomfört inom projektet HPM-skyddsmetoder för NBF Projektet är finansierat av Försvarsmakten.