An assessment of broadband acoustic techniques for determination of sediment parameters

Författare:

  • Abrahamsson Leif

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1194--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Geoakustiska sedimentparametrar
  • sedimentekolodsprofil
  • matched-field inversion
  • undervattensakustik
  • geoacoustic sediment parameters
  • sub-bottom profile
  • matched-field inversion
  • underwater acoustics

Sammanfattning

Prediktering av ljudvågsutbredning i havsvatten kräver kännedom om geoakustiska parametrar såsom ljudhastighet och absorption. Metodutveckling för att snabbt kunna bestämma sedimentdata är ett mycket aktivt forskningsområde. I denna rapport sammanfattas och utvärderas metoder som bygger på pulsad akustisk teknik. I detta syfte har vi valt ut några fältförsök, som är representativa för nya angreppssätt. Ett gemensamt särdrag är matched-field tekniken där mätdata jämförs med simulerade data från vågutbredningsmodeller som har matats med tänkta bottenparametrar. Den senaste utvecklingen av sedimentekolod uppmärksammas. Även här används fysikaliska modeller för analys av reflektionsdata.