A modified vortex generator model and its application to complex aerodynamic flows

Författare:

 • Jirasek Adam

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1204--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Virvelgenerator
 • jBAY virvelgeneratormodell
 • S-kanal
 • CFD
 • edge
 • vortex generator
 • jBAY vortex generator model
 • S-duct
 • CFD
 • edge

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver utvecklingen och verifieringen av en virvelgeneratormodell för den på FOI utvecklade CFD-lösaren Edge. Den föreslagna virvelgeneratormodellen avlägsnar behovet av att generera nät runt virvelgeneratorn. I stället är en lyftkraft, vinkelrät mot den lokala strömningsriktningen, adderad till Navier-Stokes ekvationer. Källtermen är baserad på en tidigare modell där den lokala kraften i källtermen är beroende på de lokala strömningsstorheterna och karakteristiken hos virvelgeneratorn. Under utvecklingen av virvelgeneratormodellen hölls fokus på flera viktiga aspekter: modellen måste kunna hantera många virvelgeneratorer så noggrant som möjligt, modellen skall inte innehålla ett stort antal okända parametrar som måste tillhandahållas av användaren, modellen skall till en viss utsträckning vara nät och modellkonstantsoberoende och sist men inte minst måste modellen vara användarvänlig. Den föreslagna virvelgeneratormodellen är implementerad och testad för strömning över en plan platta med en ensam virvelgenerator i subgränsskiktet och för S-kanalen RAE M2129 med fyra olika virvelgeneratorinstallationer. Virvelgeneratormodellen är enkel att använda, kräver inte mycket användarinput och kan hantera olika typer av virvelgeneratorer.