Nytt personsaneringsmedel - en litteraturstudie

Författare:

 • Claesson Ola
 • Persson Sven-Åke

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1212--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Personsaneringsmedel
 • barriärkräm
 • PS 104
 • RSDL
 • intakt hud
 • sårsanering
 • personal decontamination agent
 • barrier cream
 • intact skin
 • wound decontamination

Sammanfattning

Det nuvarande svenska personsaneringsmedlet PS 104 (klorkalt och magnesiumoxid) är hudirriterande och kan vid långvarig hudkontakt även vara korrosivt. Kontakt med ögon, slemhinnor och öppna sår skall undvikas. PS 104 kan skapa tekniska problem och miljöproblem genom att damma och avge klor. Ett bättre personsaneringsmedel vore önskvärt. I denna översikt över personsaneringsmedel och barriärkrämer har vi försökt finna ett för huden skonsamt, miljövänligt och lagringsbart personsaneringsmedel som är effektivt mot kemiska stridsmedel, giftiga riskkemikalier och biologiska agens. Det bör kunna användas för sårsanering och vid varierande temperaturförhållanden samt ha ett lågt pris. Det pågår en lovande, internationell utveckling av barriärkrämer. För närvarande är sakunderlaget inte tillräckligt för en bedömning och rekommendation. RSDL uppfyller de flesta kraven, dessvärre är det dyrt. Det sanerar nervgaser bra, men i likhet med andra personsaneringsmedel, senapsgas betydligt sämre. Bättre kunskap om RSDLs saneringsförmåga i kyla och mot biologiska agens är önskvärd. RSDL har låg giftighet, men dess effekter vid sårsanering bör undersökas. RSDL verkar vara bästa alternativet bland tillgängliga saneringsmedel. PS 104 är dock lämpligt som personsaneringsmedel på intakt hud (ej ansiktet) och vid sanering av beklädda kroppsdelar. PS 104 kan användas parallellt med RSDL om substansernas användningsområden definieras.