Investigation of the NREL NASA/Ames Wind Turbine Aerodynamics Database

Författare:

 • Åhlund Karin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1243--SE

Sidor: 57

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Vindkraft
 • aerodynamik
 • vindtunnel
 • NREL
 • NASA
 • wind power
 • aerodynamics
 • wind tunnel
 • NREL
 • NASA

Sammanfattning

Det ursprungliga syftet med projektet var att undersöka skillnaderna mellan tvådimensionella och tredimensionella beteenden hos aerodynamiska koefficienter på vindturbinblad. Anfallsvinkelfördelningen (AD) måste då först beräknas, eftersom dessa data inte finns i databasen. Förhoppningarna ställdes till de trycksonder som var fästa i framkanten på ett av de två bladen. Tre olika försök att räkna ut AD gjordes. Vid låga anfallsvinklar råder tvådimensionella mönster och anfallsvinklarna kunde beräknas. Det intressanta området vid höga anfallsvinklar, med starka tredimensionella effekter, kunde inte utvärderas. Slutsatsen är att för alla försök av samma typ måste hastigheten mätas för den luft som går genom rotorn varefter AD längs ett blad enkelt kan beräknas.