Krishantering med en vidgad syn på nätverksorganisering. En diskussion om organisk organisering

Författare:

 • Kaiser Magnus
 • Larsson Per
 • Hörnsten Friberg Lisa

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1248--SE

Sidor: 86

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • nätverk
 • organisk organisation
 • mekanisk organisation
 • förhållningssätt
 • system
 • typsituationer
 • network
 • organic organization
 • mechanic organization
 • system
 • tools
 • structures and processes
 • versus attitude and logic
 • degree of environmental
 • turbulence
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Denna studie konstaterar att utvecklingen mot nätverksorganisering handlar om att skapa en organisk organisation, som står i kontrast till en mekanisk organisation. Dessa organisationer utgör två skilda sätt att se på organisationer. De mekaniska principerna utvecklades under industrialiseringen och manifesterades inte minst genom Scientific Management. Denna typ av organisation är bäst anpassad för att hantera en omgivning som är kontrollerbar och relativt stabil. De mekaniska principernas komparativa fördel ligger i att kunna hantera stora ofta ganska standardiserade resursmängder. Den organiska organisationen är anpassad efter att operera i en osäker och föränderlig omvärld. Dessutom försöker man ofta med denna typ av organisation att lösa klassiska organisatoriska problem kring t ex hierarki, information, strategi, planering. Den organiska organisationen representerar inte främst en förändrad struktur eller en förändrad verktygslåda, utan mer fundamentalt ett förändrat förhållningssätt. Studien förklarar de viktigaste skillnaderna mellan mekaniska och organiska principer. Studien har utifrån ett brett fält av samhällsvetenskaplig teori skapat en tolkning för vad den organiska organisationen är för något. Studien tar upp det nationella krishanteringssystemet utifrån teorin om mekaniska och organiska organisationer, och ger i samband med detta idéer kring ett organiskt orienterat krishanteringssystem.