Pigments with potential for adaptable optical properties

Författare:

  • Hedborg Karlsson Eva
  • Nilsson Christina
  • Hallberg Tomas
  • Kariis Hans

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1256--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Målet för projektet "styrbara signaturmaterial" är att ta fram material vars elektromagnetiska egenskaper kan kontrolleras, så att objektets signatur kan anpassas till bakgrunden. Denna egenskap önskas i såväl det synliga våglängdsområdet som i mikrovågsområdet och infrarött. Färg byggs upp av pigment och bindemedel. För signaturanpassningstillämpningar önskas vanligen färg med hög reflektans i IR-området (3-5 µm och 8-12 µm) men låg reflektans i det synliga området. Vi har undersökt hur man genom att variera sammansättningen och storleken på pigmentpartiklarna kan designa pigment med önskade reflektansegenskaper. Partiklar av såväl ledande (silver) som halvledare (kisel) och isolerande (aluminiumoxid) material undersöktes. Partikelstorlekarna sträckte sig från 0,5 µm till 80 µm. Pulvren studerades i svepelektronmikroskop och deras reflektans mättes i det synliga våglängdsområdet och i IR-området. Resultaten visar att pigmentmaterialet, partikelstorleken och partiklarnas form har betydelse för reflektansen. Nästa steg är att tillverka en färg genom att blanda pigmentpartiklar med lämpliga bindemedel. Om kombinationen pigment/bindemedel väljs på rätt sätt, kan vi framställa en färg med potential för styrbarhet.