Delivering network enabled capability: Industrial, procurement & policy challenges for the UK

Författare:

 • James Andrew D.

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1278--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Nätverkscentrisk krigföring
 • nätverksbaserat försvar
 • NBF
 • NEC
 • upphandling
 • försvarsindustripolitik
 • försvarsteknologi
 • Storbritannien
 • network centric warfare
 • network enabled capabilities
 • NEC
 • procurement
 • defence industrial policy
 • defence technology
 • United Kingdom

Sammanfattning

The New Chapter of the Strategic Defence Review (SDR NC) som publicerades i juli 2002 och the Defence White Paper som publicerades i december 2003 underströk den ökande betydelsen av nätverksbaserad förmåga (Network Enabled Capability (NEC)) för hur Storbritannien kommer välja att utföra framtida militära operationer. Stor uppmärksamhet ägnas åt implikationerna av dessa utvecklingar för operativa koncept, doktrin och koalitionskrigföring. Det finns en ökande insikt att skapandet av NEC också kan få betydande inverkan på den underliggande infrastrukturen inom försvarsindustrin och för upphandling. NEC omfattar tre grundläggande element: sensorer, ett nätverk och verkanssystem. Rapporten beskriver de viktigaste brittiska investeringarna i nätverk, nuvarande och förväntade program samt de viktigaste industriella aktörerna; analyserar försvarsindustriella frågor som utfaller ur sökandet efter NEC; sammanställer upphandlingsutmaningar till följd av NEC; diskuterar några av de bredare policyfrågor som den brittiska regeringen har att bemöta relaterat till skapandet av NEC; överväger vilken utveckling Storbritannien har åstadkommit i riktning mot sin vision för NEC, samt konsekvenserna av de brittiska erfarenheterna för Sverige.