Test of the new implementation of the Johnson-Cook model in Autodyn

Författare:

  • Westerling Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1280--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Autodyn
  • töjningshastighetsberoende
  • Autodyn
  • strain rate dependence

Sammanfattning

I programmet Autodyn version 4.2 har man introducerat en ny metod för att behandla töjningshastighetsberoende konstitutiva materialmodeller. Denna så kallade visko-plastiska korrektion finns för Johnson-Cooks modell. I denna rapport testar vi denna nya metod på ett enkelt problem, nämligen ett simulerat dragprov. Transienta numeriska oscillationer förekommer. För fysikaliskt rimliga parametrar blir de däremot små och får kort varaktighet i de testade fallen. Vi jämför också den nya metoden med en egen metod (user subroutine) för samma konstitutiva modell, där det implicita problemet löses iterativt. Autodyn använder antagligen en approximation (en första ordningens korrektion) av effektivitetsskäl. Vår egna metod ger snygga jämna kurvor utan oscillationer.