Scenarion och trender inom framtida informationskrigföring ur ett tekniskt perspektiv

Författare:

  • Karresand Martin
  • Persson Mats
  • Lindahl David

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1283--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

I tre tänkbara framtida militära scenarior studeras informationskrigföring ur ett mer tekniskt perspektiv. Det görs även ett antal prognoser om tekniken i den framtida IT-domänen och de militära ledningssystemen. Det visade sig att avståndet mellan de övergripande generella scenariona och den djupare tekniska nivån var större än förväntat.