Syria and WMD : incentives and capabilities

Författare:

 • Normark Magnus
 • Lindblad Anders
 • Norqvist Anders
 • Sandström Björn
 • Waldenström Louise

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1290--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Weapons of mass destruction
 • nuclear weapons
 • biological weapons
 • chemical weapons
 • ballistic missiles
 • Syria
 • Middle East
 • security policy
 • deterrence
 • massförstörelsevapen
 • N-vapen
 • B-vapen
 • C-vapen
 • ballistisk robot
 • Syrien
 • Mellanöstern
 • säkerhetspolitik
 • avskräckning

Sammanfattning

Den förändrade situationen i Mellanöstern, efter att Saddam Husseins regim störtades från makten i Irak i mars 2003, har medfört ett ökat fokus på Syrien, bland annat med anledning av landets misstänkta innehav av massförstörelsevapen (MFV). För att förstå den förändrade säkerhetspolitiska situationen och dess effekt på Syriens avskräckningsstrategi, är det nödvändigt att studera Syriens kapacitet för MFV, dess vapenbärare samt bakomliggande drivkrafter. Syftet med rapporten är att beskriva både drivkrafter och återhållande faktorer för vissa staters anskaffning och utveckling av MFV. Rapporten syftar även till att försöka ge en insikt i Syriens existerande offensiva program som kan utgöra ett arv från det Kalla kriget. Studien visar även att den spända situationen i Mellanöstern i april 2004 har skapat en omgivning i vilken Syriens regim anser sig vara berättigad till massförstörelsevapen för avskräckande syften, främst riktat gentemot Israel.