Vortex model for wind turbine loads and performance evaluation

Författare:

  • Montgomerie Björn

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1301--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Vindturbin
  • aerodynamik
  • virvel
  • last
  • prestanda
  • wind
  • turbine
  • aerodynamics

Sammanfattning

Virvelteori används i denna rapport för att grundlägga en praktisk metod för beräkning av uppbromsningen genom en vindturbin. Teorin kan också användas för propellrar där emellertid vinden accelereras snarare än bromsas. Råd för lämplig metodik till koncentration av den bakom bladen avgående virvelmattan ges. Vidare diskuteras hur lämpliga mätningar kan tillföra metoden ökad noggrannhet. Denna text är ett ofärdigt rapportutkast som saknar en noggrann kontrolläsning samt en återmatning från numeriska experiment enligt den beskrivna metodiken. Rapporten ska därför ses som en första iteration mot en metod.