Galvaniskt isolerad förstärkare EL-AMP01

Författare:

 • Lindh Håkan
 • Nygren Hans Göran

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1303--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ULF
 • ELF
 • AC/DC-förstärkare
 • lågt egenbrus
 • hög förstärkning
 • galvaniskt isolerad
 • differentiell utgång
 • ULF
 • ELF
 • AC/DC-amplifier
 • low source resistance
 • high amplification
 • galvanic isolated
 • diferential output

Sammanfattning

En lågbrusig galvaniskt isolerad förstärkare för användning tillsammans med elektroder i havsvatten har nyutvecklats. Syftet har varit att ersätta en äldre förstärkare (PY 355) med en nyare modell (i) som är mindre och mer flexibel vid användning i systemen, (ii) har större bandbredd, (iii) är minst lika lågbrusig samt (iv) har möjligheten att kunna överföra den förstärkta signalen över långa kablar. Förstärkaren har mycket lågt egengenererat brus (1nV/vHz>1Hz) och är lämplig för anslutning till lågresistiva givare av storleksordning 10-50 Ohm. Frekvensområdet är 5 mHz till 14 kHz med en förstärkning av 10 000 gånger. En isolationsförstärkare ingår i kopplingen och medför fullständig galvanisk isolation mellan lågbrusförstärkaren och utgångssteget. Detta innebär även att ingen elektrisk (eller galvanisk) kontakt kan ske mellan olika sensorer eller andra förstärkare. Förstärkarkopplingen innehåller även ett differentiellt utgångssteg för balanserad överföring av den förstärkta signalen över elektriska ledningar. Vid prov användes en 2 700 meter lång kabel varvid den överförda signalens övre gränsfrekvens uppmättes till 11 kHz.