Brottmodellering av hårdmetall i KRYP

Författare:

  • Olovsson Lars
  • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1306--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Sprickpropagering
  • finita elementmetoden
  • crack propagation
  • finite element method

Sammanfattning

Denna rapport beskriver kortfattat möjliga lösningar till de svårigheter som föreligger vid modellering av sprickpropagering vid snabba dynamiska belastningar. Arbetet är begränsat till en diskussion kring användandet av explicita finita elementprogramvaror för att simulera denna typ av förlopp.