Final report. Upgrade of auxiliary seismic station AS101, Hagfors, Sweden

Författare:

  • Bergkvist Nils-Olov
  • Lennartsson Malin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1310--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Seismologi
  • provstoppsövervakning
  • mätstation
  • CTBTO
  • Seismology
  • monitoring testban treaty
  • seismic array station
  • CTBTO

Sammanfattning

Föreliggande rapport är den sista i en serie rapporter, som beskriver uppgraderingen av den seismologiska mätstationen i Hagfors under åren 2001 och 2002. I början ges en kort historik över uppgraderingen följt av en beskrivning av de sista tekniska installationerna. Rapporten redovisar också det tekniska underhåll som utfördes under testperioden. Slutligen redovisas jämförande resultat från två kalibreringar samt statistik på observerad datatillgänglighet.