Nuclear posture review - En analys av USA:s kärnvapenstrategi

Författare:

  • Wigg Lars
  • Andersson Per

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1317--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kärnvapen
  • USA
  • nuclear weapons
  • USA

Sammanfattning

Denna rapport ger en kort sammanfattning av USA:s kärnvapenstrategi och vilka följder Nuclear Posture Review kan ge på denna. Rapporten presenterar även en genomgång av det amerikanska missilförsvaret och olika rapporter rörande användningen av kärnvapen mot hårda och djupt liggande mål.