Mass spectrometric study on FOX-7 decomposition

Författare:

 • Pettersson Anna
 • Goede Patrick
 • Kjellström Ann
 • Wallin Sara

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1319--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Masspektrometri
 • FOX-7
 • sönderfall
 • isotopmärkning
 • mass spectrometry
 • FOX-7
 • decomposition
 • isotopic labelling

Sammanfattning

Sönderfallsprodukter från FOX-7 har studerats med en Time of Flight-masspektrometer (TOF-MS). En uppvärmd fastfasprob användes för att introducera provet i masspektrometern. Förutom råmaterial av FOX-7 användes både deuterad och 15N-märkt (nitrogrupperna) FOX-7 som provmaterial. I rapporten beskrivs den metod som använts för att framställa isotopmärkt FOX-7. Det isotopmärkta materialet ger avgörande information om den atomära sammansättningen av två identifierade EI-fragment, m/z 86 och 69. En modifiering av TOF-MS-uppställningen som möjliggör sönderfallsstudier med större provmängd presenteras. Modifieringen ger bättre överensstämmelse med experimentella förutsättningar för Thermo Graviometry, TG, och Differential Scanning Calorimetry, DSC.