Implementation and validation of an engine nacelle boundary condition in Edge 3.2

Författare:

  • Conway Stephen

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1320--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • CFD
  • Edge
  • motorgondol
  • randvillkor
  • CFD
  • Edge
  • nacelle
  • boundary conditions

Sammanfattning

Ett randvillkor som gör det möjligt att genomföra kopplade beräkningar av luftströmningen in och ut från en motorgondol har implementerats och validerats i strömningslösaren Edge. Användaren behöver bara specificera ett tryck och temperatur förhållande vid utloppet från gondolen. Två valideringsfall har räknats: en enkel motorgondol geometri och ett tvåmotorigt turbofläkt affärsjet.