Adaptive techniques for tactical communication systems

Författare:

 • Rantakokko Jouni
 • Linder Sara
 • Wiklundh Kia
 • Fors Karina
 • Pääjärvi Lars
 • Tullberg Hugo

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1340--SE

Sidor: 68

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • adaptiv radio
 • adaptiv modulation
 • OFDM
 • MIMO
 • taktisk kommunikation
 • adaptive radio
 • adaptive modulation
 • tactical communications

Sammanfattning

Försvarsmaktens utveckling mot ett flexibelt insatsförsvar förväntas leda till ett ökat behov av robusta radiokommunikationssystem, med hög kapacitet, som samtidigt kan leverera ett flertal olika tjänster med differentierade krav på tjänstekvalitet. I den här rapporten har vi undersökt användningen av adaptiva tekniker för taktiska kommunikationssystem. Generella adaptionsprinciper diskuteras. Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) är en intressant teknik för militära system och vi beskriver hur OFDM-system kan designas för att användas även i militära trådlösa kommunikationssystem. Ett flertal adaptiva tekniker presenteras och simuleringar har utförts för att undersöka prestanda för olika sorters adaptiv modulation i OFDM-system. Ett Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) system, med gruppantenner i både sändaren och mottagaren, kan ge stora vinster för OFDM-system, bl.a. förbättrad kapacitet, kvalitet, räckvidd, robusthet och smygegenskaper. Telekonflikter är ett stort och växande problem i radiokommunikationssystem. Effekten av icke-Gaussiska interferenser, i formen av pulsad störning, på prestanda för adaptiva modulationssystem har undersökts. Slutligen så har även ett specifikt estimeringsmått undersökts, den s.k. K-faktorn. Den ger information om den rådande kanalsituationen, kunskap som är användbar vid adaptionen.