Försök med OPO för generering av laserstrålning i våglängdsbandet 2-5 µm

Författare:

  • Eriksson Anders
  • Henriksson Markus

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1347--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • OPO
  • ZGP
  • PPLN
  • fiberlaser

Sammanfattning

Olika metoder för generering av laserstrålning i våglängdsbandet 2-5 µm har undersökts. Två olika huvudspår med OPO framträder som möjliga. Det ena är med hjälp av ZnGeP2, vilket kan fungera i hela våglängdsintervallet men ställer höga krav på en pumplaser, medan det andra huvudspåret, med periodiskt polat LiNbO3, kan pumpas med en enklare laser men endast klarar av att generera strålning upp till ca 4 µm. En fiberlaser, med våglängden 1940 nm och pulsrepetitionsfrekvensen 10 kHz, avsedd att pumpa en OPO med ZnGeP2 utvärderades. Våglängdskonverteringen av denna laser misslyckades dock då fiberlaserns prestanda ej nådde upp till den utlovade specifikationen. Med en annan typ av pumplaser med låg pulsrepetitionsfrekvens (1020 Hz) samt högre pulsenergi fungerade en avstämbar konvertering av en 2 µm pumpstrålning till strålning mellan 3 och 5 µm. Arbete med det andra spåret, att med periodiskt polat LiNbO3 konvertera 1064 nm från en Nd:YVO4-laser med hög pulsrepetitionsfrekvens till 2,3 - 3,5 µm, har inletts.