COMBIS version 3.0

Författare:

  • Sigg Robert
  • Schiöld Jenny

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1349--SE

Sidor: 23

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • COMBIS
  • taktiska stödsystem
  • passiva sensor nätverk
  • COMBIS
  • tactical decision aids
  • passive sensor network

Sammanfattning

För att kunna utvärdera scenarierna; försvar av hemmabas, under förflyttning och dolda framskjutna operationer har ett verktyg för utvärdering av passiva sensornätverk utvecklats i COMBIS. Genom att kunna utvärdera nya metoder och funktioner i ett sådant område hoppas vi att dialogen med användaren kan öka, både på det taktiska och operationella planet. I framtiden kommer COMBIS att kunna användas som en första plattform där nya idéer testas som senare kan implementeras i simuleringsramverk. Där kan användaren utvärdera scenarier där de nya idéerna finns med. Därigenom kan ytterligare ökad återkoppling till forskarna åstadkommas. I denna version av COMBIS har följande verktyg inkorporerats; kartverktyg, sedimentverktyg, möjlighet att sätta upp ett passivt sensornätverk, definiera den oceanografiska miljön samt de geologiska parametrarna, enkla akustiska sensormodeller och verktyg för att sätta detektionsparametrar. Både akustiska och elektromagnetiska passiva sensorer kan utvärderas. Detektionsberäkningarna bygger på sonarekvationen och dess motsvarighet i det elektromagnetiska fallet (ELFE).