Iran,Iraq,Turkey,Azerbaijan and Armenia - a Security and Political Assessment

Författare:

 • Sandström Emma

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1351--SE

Sidor: 76

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Iran
 • Irak
 • Turkiet
 • Azerbajdzjan
 • Armenien
 • säkerhet
 • politik
 • internationella relationer
 • inrikespolitik
 • ekonomi
 • Irak
 • Azerbaijan
 • Armenia
 • Turkey
 • security
 • politics
 • international relations
 • internal affairs
 • economy

Sammanfattning

Iran,Irak,Turkiet,Azerbajdzjan och Armenien är fem länder belägna i en geopolitiskt viktig region i västra Asien. Iran har blivit föremål för ökat externt tryck, i synnerhet på grund av dess nukleära program. Det interna missnöjet med den teokratiska regimen ökar också. Den lågskaliga konflikten i Irak ser ut att bestå inom överskådlig framtid. På det inrikespolitiska planet återstår ett antal komplexa frågor att lösa innan Irak kan få en huvudsakligen respekterad och suverän nationell regering. Turkiets säkerhetspolitiska situation har förbättrats sedan de storskaliga striderna upphörde i Irak. Turkiet har återknutit nära relationer med USA och AKP-partiet har sjösatt ett flertal politiska och ekonomiska reformer i syfte att främja förhandlingarna med EU, även om medlemskap fortfarande är avlägset. Konflikten över Nagomo-Karabakh ser ut att förbli låst i ett kortare perspektiv i avsaknad av starka externa initiativ. Den azeriska presidenten Ilham Alijev har lyckats bibehålla goda relationer med Ryssland och västländerna och har förbättrat relationerna med Iran, men hans utrikespolitiska position förblir osäker. Armenien har också lyckats bibehålla goda relationer med både Ryssland och västländerna. det inrikespolitiska missnöjet ökar, men oppositionen har misslyckats med att utgöra en genuin politisk utmaning.