Utvärdering av SPECRAY EM. Ett programpaket för radarsignaturberäkningar och radarsimuleringar

Författare:

 • Karlsson Mikael
 • Gustavsson Magnus
 • Molin Sara
 • Näsström Fredrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1354--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radar
 • radarmålyta
 • simulering
 • radarsensorsimulering
 • syntetiska omgivningar
 • PTD
 • fysikalisk optik
 • radar
 • RCS
 • radar cross section
 • simulation
 • radar sensor simulation
 • synthetic environment

Sammanfattning

SPECRAY EM, med tillhörande programmoduler, är ett verktyg för beräkning av radarmålyta och simulering av elektromagnetisk spridning i syntetiska omgivningar. Programvaran är utvecklad av det franska företaget OKTAL SE i samverkan med ONERA. Sverige har idag ett stort behov av ett sådant verktyg, exempelvis vid signaturanpassning av farkoster och fordon, eller vid utvärdering av t.ex. nya sensorkoncept till radarmålsökare eller SAR-system för UAV:er. Denna rapport redovisar den utvärdering av SPECRAY EM som gjorts av FOI under sommaren 2004. Programvaran är baserad på ray-tracingteknik och använder geometrisk optik i kombination med fysikalisk optik för beräkning av elektromagnetisk spridning. Till skillnad från de verktyg som finns i Sverige idag, kan SPECRAY EM hantera bl.a. bistatisk spridning, dielektriska material, avståndsluckor, monostatiskt markklotter, doppler och antenndiagram. SPECRAY EM har validerats för en rad generiska testfall och har i samtliga väsentliga fall givit korrekta resultat. Det slutgiltiga omdömet är att SPECRAY EM är ett kompetent program som har en stor potential.