ACES - Air combat evaluation system

Författare:

  • Nählinder Staffan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1368--SE

Sidor: 11

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ACES
  • WVR
  • luftstrid
  • dogfight
  • flight training

Sammanfattning

ACES - "Air Combat Evaluation System" är en forskningssimulator som är specialiserad på luftstrid "Within Visual Range (WVR)". Systemet består av två flygkabiner (pilotstationer) och en instruktörsstation. ACES är byggd runt ett flertal pedagogiska verktyg som syftar till att underlätta träning och inlärning av luftstrid. ACES är en forskningssimulator som ska användas för att bland annat utvärdera nyttan av pedagogiska verktyg vid träning av luftstrid samt tjäna som en utvecklingsplattform för att demonstrera och utvärdera fördelar med inbyggda pedagogiska verktyg och realtidsanalyser av ett flertal inbyggda luftstridsparametrar.