Simulering och modellering inom framdrivningsområdet

Författare:

 • Berglund Magnus
 • Fureby Christer
 • Tegnér Jon

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1376--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Förblandad förbränning
 • diffisionsflamma
 • gasturbinförbränning
 • scramjetförbränning
 • fastbränsleraketer
 • pulsdetonationsmotorer
 • IR-signaturer
 • LES
 • premixed combustion
 • non-premixed combustion
 • gasturbine combustion
 • scramjet combustion
 • solid rocket propulsion
 • pulse detonation engines
 • IR-signatures
 • LES

Sammanfattning

Den här rapporten behandlar utveckling, validering och tillämpning av beräkningsmodeller för förblandad förbränning, diffusionsförbränning, fastbränsleraketer och överljudsförbränning vid FOI Vapen och skydd under 2004. Förbränning är ett nyckelområde för utveckling, underhåll och modifiering av militära system som t.ex. vapensystem, raketer och luftförbrukande motorer, och är också ett område som utvecklas snabbt pga nya forskningsrön inom områdena beröringsfri mätteknik och datorteknologi. Matematisk modellering av turbulent reagerande strömning är ett centralt område då det binder samman strömningssimulering och kemisk kinetik. Den största utmaningen ligger i att bemästra kombinationen av komplex kinetik och turbulent strömning, vilket endast kan åstadkommas genom att systematiskt kombinera teori, experiment och datorsimuleringar.