Pulsdetonationsmotorn - Verksamhet under 2004

Författare:

  • Tegnér Jon
  • Olsson Stefan
  • Elfsberg Mattias

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1377--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Pulsdetonationsmotor
  • Puls detonation engine

Sammanfattning

I denna rapport redovisas resultaten från körningar med en pulsdetonationsmotor i kontinuerlig drift. Ett driftläge identifierades där bränsleluftblandningen detonerar under i stort sett varje puls. Till skillnad från vad som är brukligt i denna typ av motorer sprutas bränsle/luftblandningen in genom ett antal ventiler längs motorns ena sida, och för det driftläge där blandningen detonerade uppkommer detonationerna efter en "uppstartningstid" (ett fåtal sekunder). Orsaken till detta beteende är inte klarlagt, men det korrelerar väl med temperaturen i motorn. Ett system baserat på hastighetsuppskattningar av förbränningsfronten mellan olika stationer i motorns längsriktning användes för att avgöra om blandningen detonerade eller inte. Förbränningsfrontens ankomsttid vid de olika stationerna bestämdes genom att mäta ledningsförmågan mellan elektroderna på vanliga tändstift.