High speed combustion - Activities during 2004

Författare:

 • Carlsson Torgny
 • Norrefeldt Martin
 • Elfsberg Mattias
 • Wallin Sara

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1378--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Framdrivning
 • förbränning
 • experimentella metoder
 • laserinducerad fluorescens
 • skugg- och slirteknik
 • interferometri
 • propulsion
 • combustion
 • experimental methods
 • laser induced fluorescence
 • shadow and schlieren technique
 • interferometry
 • hologrphy

Sammanfattning

En redogörelse ges av det arbete som bedrivits under 2004 i projektet Framdrivning för diagnostisering av HHF - höghastighetsförbränning. Verksamhetens syfte är att utveckla FOIs förmåga att utnyttja nya experimentella tekniker för förbränningsstudier. De mätmetoder som används är LIF - Laserinducerad fluorescens, slir-, skugg- och interferometrisk teknik (framförallt holografi), det senare i samarbete med LTU-Luleå tekniska universitet. I denna rapport beskrivs dels förändringar och förbättringar av den experimentella teknik som används för PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence), dels utvecklingen av utvärderingsmetoder för att kombinera interferometri och slirmätningar i syfte att utnyttja vardera metodens fördelar och på så sätt förbättra mätningarnas noggrannhet och tillförlitlighet. Experimenten har utförts i den i projektet uppbyggda förbränningsriggen, där utbredning av en jetstråle som uppkommer pga. förbränning av luft/vätgas-blandning i en kavitet med ett litet utblåsningshål har studerats. En redovisning ges av de experimentella resultaten och utvärderingarna av dessa.