Electromagnetic transfer effectiveness of complex electronic equipment

Författare:

 • Höijer Magnus
 • Isovic Vanesa
 • Bäckström Mats

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1395--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HPM
 • transmissionskopplingsverkan
 • mottagningskopplingsverkan
 • direktivitet
 • strålningsverkningsgrad
 • high power microwaves
 • receiving transfer effectiveness
 • transmission transfer effectiveness
 • directivity
 • radiation efficiency

Sammanfattning

HPM kan störa och/eller förstöra elektronik utrustning. I denna rapport beskrivs störelse- och förstörelseprocesserna på ett systematiskt sätt. Vi visar, utgående från mätresultat på verklig tämligen välskyddad elektronikutrustning, hur kopplingen till elektronik utrustning kan beskrivas med hjälp av den av oss föreslagna storheten: mottagningskopplingsverkan. Ju mindre mottagningskopplingsverkan är, desto bättre skyddad är den mest kritiska elektronikkomponenten. Mottagningskopplingsverkan består av produkten av fyra faktorer. De två första faktorerna, impedansmissanpassningsfaktorn och strålningsverkningsgraden är de två fundamentala bidragen i skyddsverkan. Det är slående att se att för ett fåtal diskreta frekvenser så kan strålningsverkningsgraden vara nära 0 dB, jämfört med dess typiska värde på minus något tiotal dB. Produkten av de två sista faktorerna i mottagningskopplingsverkan, den partiella direktiviteten, beror av från vilket håll testobjektet bestrålas samt orienteringen och typen av polarisation som används. Med hjälp av uppnådd kunskap visar vi i ett praktiskt exempel hur osäkerheten i RS-testning kan minskas genom att byta ut RS-testning i riktningsdomän mot testing i frekvensdomän.